راهکارها و خدمات

زیربنای علمی و دانش پروفایل‌سنتر

زیرساخت علمی پروفایل‌سنتر راهکارها و محصولات ارائه‌شده توسط پروفایل‌سنتر با بهره‌گیری از ابزارهای روان‌شناختی، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و پایگاه‌های داده غنی بین‌المللی و منطقه‌ای مشاغل طراحی و اجرا شده...
راهکارها و خدمات

پروفایل‌سنتر، پلتفرم تحلیل و توسعه منابع انسانی

پروفایل‌سنتر پلتفرم سنجش، تحلیل و توسعه افراد (People Analytics) و نسل جدید ابزارهای شناخت و مشاوره است که با ارائه آزمون‌های معتبر توصیفی؛ یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران با استاندارد مشاغل اونت...