آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه گُلدبرگ)

شخصیت، گرایش‌ها و خصوصیات پایداری است که تعیین‌کننده‌ی تشابهات و تفاوت‌ها در رفتارهای روان‌شناختی (افکار، عواطف و اعمال) افراد است. این‌گونه رفتارها در طول زمان تداوم داشته و به‌راحتی نمی‌توان...