راهکارها و خدمات

زیربنای علمی و دانش پروفایل‌سنتر

زیرساخت علمی پروفایل‌سنتر راهکارها و محصولات ارائه‌شده توسط پروفایل‌سنتر با بهره‌گیری از ابزارهای روان‌شناختی، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و پایگاه‌های داده غنی بین‌المللی و منطقه‌ای مشاغل طراحی و اجرا شده...